Referensuppdrag – Ebersteinska

Beställare: IBAB

Renovering av Eberstienska skolans aula in- och utvändigt samt målning i tillbyggnad av storkök och fläktrum.