Referensuppdrag – Mjölnaren

Beställare: Melander Bygg AB

Fastigheten består av olika byggnader som är sammanlänkade. Vissa delar är kulturskyddade och dessa renoveras varsamt och dess karaktär kommer bevaras. På gården fanns en gammal byggnad som revs och där kommer ett nytt 3 våningshus uppföras. Det blir en Prefabstomme av betong och stål, denna del kommer att ha en modernare tappning.

Totalt blir det 31 st lägenheter som är riktade mot studenter då det ligger i närhet av Campus.