Fokus på nöjda kunder

Let´s Paint Måleri & Design verkar inom måleribranschen med nytänkande och stort fokus på miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar för att vara fastighetsägarnas, byggföretagens och privatkundens första val när det kommer till att handla upp måleritjänster. Vi bedriver vår verksamhet med fokus på nöjda kunder, glada medarbetare och en otrolig kärlek till hantverket.

Referenser

Här kan ni se ett urval av våra uppdrag. Har ni frågor om vilka olika typer av uppdrag vi utför och referenser för dessa så kontakta oss gärna. Vi har ett brett urval av tjänster och hittar säkert en lösning som passar era önskemål.

Mjölnaren

Varsam renovering av kulturskyddad fastighet.

Läs mer

Ankarstocken

Nybyggnation av 28 citysmarta lägenheter.

Läs mer

Ebersteinska

Renovering av Eberstienska aula, kök och exteriör.

Läs mer

LSS-boende

Måleriarbeten vid renovering av LSS-boende.

Läs mer

Kvalitet

Vi strävar ständigt efter att öka värdet på vårt jobb genom att vara i framkant gällande produktutveckling och kvalitetssäkring. Detta gör vi genom att alltid ställa produkter som vi använder i den dagliga driften mot varandra, alltid leta efter kostnadseffektiva arbetssätt som är lönsamma för såväl kunden som oss. Vi ska leverera tjänster och ett slutresultat till högsta kvalitet och arbetar efter leverans i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

De mänskliga resurserna är vår största tillgång och nyckeln till totalkvalitet. Vi strävar efter att ha engagerade medarbetare som samarbetar prestigelöst och med lojalitet mot både det egna företaget och kund. Våra tjänster ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar, förordningar och andra krav vi förbundit oss följa. Vi arbetar även med att ständigt förbättra prestandan för vårt ledningssystem enligt ISO9001.

Att vara informerad anser vi vara både en rättighet och en skyldighet. Vi står för en öppen och rak kommunikation och vår verksamhet präglas av ett öppet informationsutbyte där vi ska visa stor öppenhet mot kunder.

Efter avslutat arbete så skickar vi ut en enkät till våra kunder där de får bedöma bland annat slutresultatet, utförandet och kundvänligheten för att kunden och kundens åsikter är viktigast för oss för att fortsätta bedriva en måleriverksamhet med de nöjdaste kunderna.

Tjänster

Let´s Paint utför de flesta förekommande typer av måleri, bland annat reparationsmåleri och underhållsmåleri för Fastighetsbolag, bostadsföreningar, företag, industrier m.fl. Alla våra tjänster utförs med hög kvalitet.

Entreprenadmålning

Industrimålning

Reparationsmåleri

Underhållsmåleri

Tapetsering

Färgsättning

Fönstermålning

Rådgivning kring färgsättning och val av material

Våtrumsmålning

Arbetsmiljö

Vi vill att våra medarbetare ska kunna gå från arbetsdagen i samma skick som de kom dit. Vi tar därför arbetsmiljö på mycket stort allvar och arbetar ständigt tillsammans med våra medarbetare för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Vi åtar oss att ständigt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker för att säkerställa våra medarbetarbetares hälsa. I måleribranschen finns hälsorisker som kan få en negativ påverkan direkt eller som förslitningsskador längre in i framtiden. Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga bägge typer. Vi arbetar systematiskt enligt ledningssystem ISO45001 för att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.

50/50 visionen

Let´s Paint arbetar för en vision och ett mål att Let´s Paint Måleri ska bestå av hälften kvinnor och hälften män och en kombination av olika åldrar och bakgrunder. Detta är något som vi aktivt jobbar med och strävar mot. Jämställdhet handlar om att behandla alla på ett bra sätt, att jobba bort de strukturella löneskillnader som finns mellan män och kvinnor samt att stå upp för sina medmänniskor.

Vi jobbar för en ökad jämställdhet inom måleribranschen. Vi i ledningen på Let´s Paint arbetar också systematiskt för att påverka hur våra medarbetare beter sig mot varandra och skapa en kultur där alla är lika mycket värda och man snackar med varandra på ett ”schysst” sätt. Vi ser att många kvinnor är på väg in i målaryrket men försvinner ut nästan lika snabbt och så har det varit i många år. En del av förklaringen är att yrket styrs av manliga normer och traditioner. Vi tror att lösningen är ett seriöst och långsiktigt jämställdhetsarbete.

Arbetsmiljön i företaget följs enligt de lagar och förordningar som reglerar god arbetsmiljö. Företaget ska följa arbetsmiljöarbetet genom internkontroll med jämna intervaller i form av nöjdmedarbetarundersökning, medarbetarsamtal och en öppen dialog i den vardagliga verksamheten som sedan blir till grund för arbetet med att ständigt förbättra arbetsmiljön på Let´s Paint Måleri & Design.

Miljö

Vi på Let´s Paint Måleri & Design arbetar för att vara ett så klimatneutralt måleriföretag som möjligt. Let´s Paint Måleri & Design vill vara kundens hållbaraste lösning för måleriuppdrag. Detta kan vi vara genom god kunskap om hur vi påverkar miljön och på det sättet ständigt införa åtgärder som förbättrar vår miljöprestanda och skyddar miljön enligt ledningssystem ISO14001.

Vår miljöpåverkan idag kommer främst utifrån färgen vi använder och vi har därför som mål att använda marknadens mest miljövänliga färg som inte tummar på kvalitén. Vi använder enbart färger med svanen märkning eller annan likvärdig stämpel. Vi har som mål att 100% av våra färger ska vara miljömärkta. Det är viktigt för oss att färgen är miljövänlig och skonsam mot hälsan under användningsfasen men även att färgen framställts under bra förhållanden och eventuella rester tas om hand på korrekt sett från oss.

Vår andra stora negativa miljöpåverkan är utsläpp relaterade till transporter. Transporterna är viktiga för att vi ska kunna utföra vårt arbete men vi optimerar dessa transporter och utnyttjar samåkning för att minimera onödiga utsläpp. Över tid ska vi ställa om vår fordonsflotta till fordon som drivs på hållbarare drivmedel och ett mål att minska vårt koldioxidutsläpp med minst 5% till 2025.

Vår tredje stora miljöpåverkan är materialsvinn. Vi arbetar för att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt i alla lägen men vi arbetar också aktivt med att minska vårt avfall och hitta nya lösningar för att alltid hålla vårt materialsvinn så lågt som möjligt. Vi tycker det är fantastiskt med olika kulörer men förespråkar en enhetlig kulör på större projekt för att optimera färganvändandet genom att minska färgspill, rollers och penslar som inte behöver bytas ut mellan färgbyten och våra målare blir även på så sätt mer tidseffektiva. Under våren 2021 börjar vi även mäta vårt materialspill i olika processer för att se vart vi kan förbättra och fortsätta vårt mål mot ett klimatneutralt måleriföretag.

Offert

I nuvarande situation med coronaviruset i Sverige har vi spetsat vår offertfunktion så att du så smidigt som möjligt kan få ett pris på det du vill få målat hemma. Nu kan du beskriva ditt uppdrag mer noggrant och ladda upp bilder på rum / väggar. Vi kan föreslå en design/kulör med dina bilder som grund, så får du se hur det kan se ut när vi har målat önskad kulör.

Fyll i formuläret nedan och beskriv dina önskemål i detalj så återkommer vi med offert. Vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt projekt!


  Samarbetspartners

  Kontakt

  Vårt kontor ligger på Fjärilsgatan 29, 603 61 Norrköping. Välkommen!

  Natalie

  VD

  070-664 15 68

  natalie@lets-paint.se

  Rasmus

  Kalkylator/arbetsledare

  070-144 30 75

  rasmus@lets-paint.se

  Maria

  Administratör 

  070-571 72 71

  maria@lets-paint.se

  Jimmy

  Kalkylator/projektansvarig

  076-100 45 24

  jimmy@lets-paint.se

  Johan

  Målare

  070-959 53 24

  johan@lets-paint.se

  Robert

  Målare

  070-209 39 00

  Robin

  Målare

  0739-60 88 09

  robin@lets-paint.se

  Eveline

  Målare

  0708-65 45 69

  eveline@lets-paint.se

  Carlos

  Målare

  0720-06 04 21

  carlos@lets-paint.se

  Karin

  Målare

  076-162 04 46

  karin@lets-paint.se

  Johanna

  Målare

  073-653 22 30

  johanna@lets-paint.se

  Malin 

  Målare

  0730225809

  Frida

  Målare

  070-492 54 89

  frida@lets-paint.se

  Linda J

  Målare

  076-202 53 02

  Johanna F

  Lärling

  Liam

  Målare

  076-898 46 55

  Henrik

  Målare

  073-535 38 38

  Kim

  Målare

  073-613 94 41

  Patrik

  Målare

  076-108 44 63

  Andreas

  Målare

  073-7363388

  Patricia

  Målare

  Miller

  Målare

  Tova

  Lärling

  Emma

  Lärling